Ďakujeme všetkým, čo prispeli na našu činnosť.

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane


2% z vaších daní už každoročne tvoria nie malú časť našich finančných prostriedkov, ktoré slúžia na bežné fungovanie klubu a zabezpečenie základných vecí spojených s našou činnosťou. Toto je jedinečná možnosť ako môžete priamo nasmerovať aspoň čiastku z Vami odvedených daní za uplynulý rok na konkrétny účel. Bolo by škoda nevyužiť to.

Aj tento rok poukazujeme na organizáciu, ktorá nás zastrešuje, Združenie športových klubov Jasná. Prosíme preto prispievateľov, aby nám dokladovali svoj príspevok kópiou poukázaného tlačiva, aby sme si konkrétnu čiastku mohli priamo previesť na účet a nebola rozdeľovaná medzi ostatné kluby. Ak nahovoríte kolegov a známych, bude potrebné z tohoto dôvodu zaslať na náš e-mail správu s menom prispievaťeľa alebo názvom ich firmy.

 

Ďakujeme.

 

Do vyhlásenia (tlačivo V2Pv21_1) prisím vyplňte:
..do kolónky č.15 IČO: 00692358 a č.16 Obchodné meno: Združenie športových klubov Jasná

 

 

> Archiv čerpania sponzorského