Cieľom grafického dizajnu je prezentovať informácie prístupne a esteticky.

Kreatívna grafika a korporačná identita

Kreatívna grafika zastrešuje služby na vytvorenie vizuálnych štandardov spoločnosti.

Na základe obchodného zamerania spoločnosti je vytvorený jednotný vzľad firemných a propagačných materiálov, ktoré slúžia na odlíšenie sa od konkurencie a zvýšenie povedomia o spoločnosti medzi potenciálnymi zákazníkmi.

Korporačná identita zahŕňa grafické práce od vytvorenia loga, cez tvorbu bannerov, dizajn tlačovín, web aplikácie, a všetko ostatné súvisiace s grafickým dizajnom pre komerčné účely.

Návrhy loga