Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky textu. Zjednodušuje ho a uľahčuje čitateľovi orientáciu.

Pre komerčné účely sa využíva pri tvorbe maskotov ako súčasti kooperatívnej identity, alebo na pritiahnutie pozornosti potencionálneho zákazníka (billboard, plagát, banner). Jej zjednodušená forma, piktogram, je obrázok predstavujúci určitú myšlienku, ktorý je zrozumiteľný aj bez znalosti jazyka, či doplnkového textu.

Niekedy sú potrebné iné formy kreatívnej grafiky ako mapy, plániky, montážne postupy, atď.